Close

23-11-2016

Één sociaal statuut voor alle huurders van Lefier

Op 23 november 2016 is het nieuwe sociaal statuut voor alle huurders van Lefier ondertekend. Het sociaal statuut omschrijft de rechten en plichten van individuele huurders en verhuurder bij wijkvernieuwing en woningverbetering. Het nieuwe sociaal statuut is tot stand gekomen in goede samenwerking met de huurdersorganisaties.

Klanten Advies Raad (KAR)

De Klanten Advies Raad is betrokken geweest in het gehele proces en is tevreden met de uitkomsten. Hieronder het hele nieuwsbericht van Lefier
(bron: www.lefier.nl)

Dezelfde rechten en vergoedingen voor alle huurders

Tot voor kort had ieder woonbedrijf van Lefier een eigen sociaal statuut. Die statuten kwamen niet op alle punten overeen, waardoor Lefier-huurders in het ene gebied andere rechten en vergoedingen kregen dan ergens anders. Het was tijd voor een Lefierbreed sociaal statuut. Een werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de zes huurdersorganisaties en medewerkers van Lefier, ging aan de slag. Het resultaat is een sociaal statuut waar zowel Lefier als de huurdersorganisaties zich in kunnen vinden.

Achterbanraadpleging

Astrid Scholtens van Huurdersfederatie Emmen is blij met het eindresultaat. “Over het algemeen gaan huurders er met het nieuwe sociaal statuut op vooruit, maar hiermee is het sociaal statuut nog niet ´af´. Ieder jaar kunnen er zaken worden ingebracht om het te herzien en/of aan te passen. Verder is het goed dat iedereen nu dezelfde betekenis toekent aan termen als renovatie en groot onderhoud.” De huurdersorganisaties raadpleegden zelf hun eigen achterban. “In de gemeente Emmen hebben we een digitale achterbanraadpleging gehouden. Hieruit kwamen nog de nodige opmerkingen naar voren. Deels hebben we die verwerkt, deels nemen we die mee naar volgend jaar.” Ze geeft een voorbeeld. “Nu krijgen huurders een vast bedrag als vergoeding voor saus- en schilderwerk en stoffering bij verbeteringstrajecten, maar we willen eigenlijk toe naar een vergoeding per vierkante meter. Dat is eerlijker. Het is prettig dat Lefier het gesprek daarover open houdt.”

Goede samenwerking

Ook Ynse de Vries van Stichting bewonersraad Slochteren is tevreden over zowel het proces als het eindresultaat: “Vóór de fusie met Lefier hadden wij al een eigen sociaal statuut. Bij ons was het bedrag dat huurders kregen als ze hun woning moesten verlaten, iets hoger dan nu in het sociaal statuut staat. Hier hebben wij uiteindelijk een stapje terug moeten doen, maar anderen kregen er weer iets bij, zo gaat dat. En uiteindelijk zit de nieuwe vergoeding voor alle huurders boven het wettelijk minimum.” De werkmethode is hem goed bevallen. “We hebben het dossier langzaam opgebouwd en er steeds per vergadering een hoofdstuk aan toegevoegd, dat was erg prettig. Al met al was het een goede samenwerking. Iedereen is er vanaf het begin bij betrokken en kon meespreken. Zo moet het eigenlijk altijd gaan.”

Vanaf 1 januari 2017

De afspraken in het nieuwe sociaal statuut gelden vanaf 1 januari 2017. Vanaf dat moment is het nieuwe sociaal statuut op de website van Lefier te vinden. Ieder jaar wordt het sociaal statuut samen met de huurdersorganisaties opnieuw bekeken en waar nodig bijgesteld.

op de foto hierboven:
In het midden: Albert Boiten van de Koepel. Van links naar rechts: Ynse de Vries van Stichting Bewonersraad Slochteren, Klaas van der Sluis van Huurdersraad Hoogezand-Sappemeer, Lex de Boer van Lefier, Astrid Scholtens van Huurdersfederatie, Femme Dijkstra van Klanten Advies Raad, Daniil Jakovlev van Grobos.

Download het sociaal statuut

Klik hier om het sociaal statuut te downloaden document.pdf