Close

14-04-2017

Verslag bewonersmiddag 26 november 2016 en 1 april 2017

Alle huurders van Lefier in de West-Indische buurt waren uitgenodigd op 26 november en op 1 april naar een bijeenkomst van de Klant Advies Raad te komen. De eerste bijeenkomst was bedoeld als kennismaking en om te horen wat er goed gaat in de wijk en wat beter kan. In de tweede bijeenkomst zijn we ingegaan op het aanpakken van de problemen.

Wat gaat goed en wat kan beter?

Via het plakken van groene en rode post-its bij plaatjes konden deelnemers laten weten wat zij vonden van het wonen in de buurt. Alle bewoners konden maximaal drie positieve en drie negatieve dingen noemen. Mensen hebben veel groene post-its geplakt bij foto’s van vrolijke mensen. Sommige lijken te vinden dat het sociale contact nu goed is, terwijl andere omschrijvingen erop duiden dat mensen meer samen zouden willen doen. Daarnaast wordt het Molukkenpark over het algemeen gewaardeerd. Daarentegen zijn de containers (aan de Marowijnestraat) vaak vol en er zouden er te weinig van zijn. Rommel in het openbaar groen en in portieken en geluidsoverlast wordt ook meerdere malen genoemd.

Bespreking: hoe maken we het wonen in de West-Indische buurt beter?

In de bespreking zijn we ingegaan op onderwerpen die volgens de bezoekers van de tweede bijeenkomst beter kunnen.

1 Vieze portieken: er is een pilot van Lefier gestart waarin symbolen mensen dienen te stimuleren onder andere rommel in portieken weg te gooien. Daarnaast kunnen mensen elkaar het beste aanspreken. Ook zijn er tijdens deze bijeenkomst plannen gemaakt voor een bewonerscommissie die over de aanpak van problemen als deze kan nadenken.

2 Tuinen/ heggen bewoners: de bewonerscommissie kan een actie zoals een tijdelijke milieustraat organiseren en kan mensen wijzen op het gereedschapsuitgiftepunt.

3 Geluidsoverlast Westindischekade: bewoners kunnen contact opnemen met hun buren en met Lefier (bij voorkeur voor het uit de hand loopt).

4 Duivenoverlast: bewoners kunnen hun buren aanspreken op de overlast die het voeren van duiven geeft. Dat is bovendien verboden.

5 Zwerfafval: één van de aanwezige bewoners heeft zelf het initiatief genomen zwerfafval bij de Westindischekade op te ruimen. Hij kan wellicht hulp krijgen via de commissie.

6 Weinig activiteiten voor jeugd: jongeren kunnen terecht bij MJD in WIJ Korrewegwijk aan het Floresplein. Daarnaast kan de commissie een plan maken om (zo mogelijk in het KAR-pand) activiteiten te organiseren.

7 Ontbreken van klok, leuning en kunstwerk Noordzeebrug: bewoners kunnen dit navragen bij de wijkraad. Dit is niet de taak van de KAR of Lefier, maar Roos Oosten van Lefier wil hier wel een keer over bellen.

8 Vijver: een bewoner zou graag zien dat de vijver in het Molukkenpark geschikt gemaakt wordt om te zwemmen, maar de andere bewoners weten dat dit niet mogelijk is omdat hier het riool op uitkomt.

Ook meedoen?

Bent u niet aanwezig geweest bij de bijeenkomsten, maar wilt u wel meedenken en meedoen in uw buurt? Wij horen het graag! Neem contact met ons op via kargroningen@gmail.com of telefoonnummer 06 22401917.

Comments

comments