Close

Wie zijn we

Wij zijn op zoek naar nieuwe bestuursleden! Lees meer op de pagina ‘Vacature

Steven

Voorzitter

Alleen samen maken we een leefbare en duurzame samenleving

Ik heb mijn achtergrond in de sociale psychologie en werk in het dagelijks leven als docent bij een hogeschool. In de opleiding waarbij ik werk vormt het ontwikkelen van producten en diensten vanuit de behoefte en wensen van gebruikers een essentieel uitgangspunt. Verder ben ik actief bij organisaties die gaan over leefbaarheid, duurzaamheid en mobiliteit.

De reden dat ik als vrijwilliger bij de KAR werk is dat ik vind dat een ieder recht heeft op een leefbare woonsituatie en dat woningen betaalbaar, gezond en duurzaam moeten zijn. Ik wil mij hiervoor inzetten door bewoners te betrekken in processen die moeten leiden tot een meer leefbare en duurzamere toekomst. Wat ik erg belangrijk vind is dat bewoners participeren in verbeteringen; zowel in het bedenken ervan als in de uitvoering. De KAR vormt hierin een belangrijke ondersteunende rol.

Anne

Penningmeester

Ik ben breed geïnteresseerd in de beleidskeuzes die gemaakt worden op het gebied van sociale woningbouw

Sinds 2010 ben ik opnieuw woonachtig in Groningen in een appartement van Lefier. Ik ben al jaren met hart en ziel werkzaam als onderwijskundig begeleider met als doel het volgen van regulier (‘gewoon’) onderwijs mogelijk maken voor leerlingen voor wie dat niet vanzelfsprekend is omdat ze extra ondersteuning nodig hebben. Daarnaast ben ik jarenlang politiek actief geweest: van beoogd lid voor de provinciale staten tot gewestelijk secretaris van een politieke partij. In een vorige gemeente waar ik woonde was ik voorzitter van de gemeentelijke culturele organisatie.

Ik houd van wandelen en fietsen en daarnaast zwem, zing en dans ik graag. Bij de KAR ben ik penningmeester en verantwoordelijk voor een goede verantwoording van onze financiën.


Jeanette

Algemeen bestuurslid

Mijn naam is Jeannette Oosterveld en sinds kort ben ik lid van de Klant Advies Raad van Lefier. Het is voor mij allemaal nieuw en het zal nog wel even duren eer ik echt advies kan geven maar het is bijzonder leerzaam. In het dagelijks leven ben ik werkzaam als facilitair coördinator bij een landelijk schoonmaakbedrijf in de medische sector. Totaal iets anders maar juist daarom heb ik gereageerd op de oproep van de KAR, zodat ik iets kan betekenen voor mijn woonomgeving en de huurders van Lefier. Ik heb mijzelf beschikbaar gesteld om een deel van het secretariaat op mij te nemen.

Ria

Algemeen bestuurslid

Mijn naam is Ria Schoenmakers, ik ben 72 jaar, ik woon in Helpman en ben KAR bestuurslid sinds januari 2016. 

Van alle bestuursleden wordt verwacht dat zij zich verdiepen in adviesaanvragen die wij van het bestuur ontvangen. Bijvoorbeeld het energiebeleid of het huurbeleid. Ter voorbereiding verzamel ik informatie (Uit de Woningwet, van de Woonbond en Aedes) Daarnaast kunnen wij zelf een keuze maken voor onderwerpen waar wij ons in willen verdiepen. In de afgelopen tweeënhalf jaar ben ik met veel onderwerpen bezig geweest, zoals Wonen en Zorg. Energietransitie en communicatie naar huurders. De basiskwaliteit en het Sociaal Statuut. 

Ik ben als gepensioneerde vooral geïnteresseerd in Wonen en Zorg. Ik verdiep mij dan in het onderwerp en zoek alle relevante informatie op. Ik heb symposia bezocht o.a. (Expeditie Begonia, t.b.v. ouderen en wonen). Ik verzamel informatie over het huisvesten van mensen die van begeleid wonen naar zelfstandig wonen moeten gaan. 

Ik heb de cursus voor Energiecoach gevolgd en bezoek de terugkomdagen. In het kader van de Verduurzaming heb ik een informatieavond voor bewoners bijgewoond in Paddepoel (project Stroomversnelling) met als doel inzicht te krijgen in de communicatie over het werkproces, de werkzaamheden, de planning en uitleg over de veranderingen. Daarnaast nam ik deel aan het overleg ten behoeve van Energietransitie in de Wijert.

Carmen

Communicatie, fotografie en social media

Mijn naam is Carmen van Dijken en ik ben na de zomer van 2018 aangenomen als Communicatiemedewerker voor de KAR. Ik ben een 21-jarige afgestudeerde van de opleiding Communicatie & Multimedia Design. Ik heb geen enkele ervaring en kennis in vastgoed, sociale huurwoningen en woningcorporaties. Mijn deelname aan de Klantenadviesraad is dan ook een groot leerproces voor mij waarin ik ondertussen mijn kennis en kunnen binnen het gebied van communicatie kan delen en toepassen.

Renee
Renee

Algemeen bestuurslid

Ik ben Renée Trentelman en ik ben sinds januari 2019 algemeen bestuurslid van de Klant Advies Raad. Sinds twee jaar woon ik in een huurwoning van Lefier. Mijn professionele achtergrond ligt in de klinische psychologie en ik ben geïnteresseerd in onderwerpen als Wonen en Zorg. Daarnaast vind ik het überhaupt belangrijk om mijn steentje bij te dragen en op te komen voor anderen die daar misschien de kans niet toe hebben. Ik geniet er van om steeds meer te leren over de zeer complexe wereld die huurcorporaties zijn. Aangezien ik best wat eigenwijs kan zijn, vind ik het ook een grote uitdaging om over onderwerpen als duurzaamheid, Wonen en Zorg en betaalbaarheid van huurwoningen mijn mening te vormen én te geven.

In mijn vrije tijd hou ik van fietsen en hardlopen en, als tegenhanger al deze activiteit, van lezen en koken.